Per començar a entrar en el tema, veiem la llei de dades personals:

BOE Legislació Consolidada (1999). Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE-A-1999-23750). Diu que “La present Llei Orgànica té per objecte garantir i protegir, en el que concerneix el tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar.”

El 25 de maig de 2016 es va fer una millora d’aquesta llei, que aquest 25 de maig entrarà en vigor i és de caràcter obligatori per a totes les empreses.

Quines són les novetats que incorpora la RGPD?

  • Compta amb la responsabilitat proactiva
  • S’ha de donar més informació als interessats i ciutadans
  • Analitzar els riscos de l’empresa
  • Compta amb una nova redacció de la LOPD
  • Els ciutadans tenen nous drets
  • Compta amb una nova figura DPO
  • Consentiments lliures, inequívocs i més específics

S’ha d’estar molt atents que s’hagin fet tots els canvis necessaris abans que entri en vigor. No vagis amb presses, tingues el teu negoci al dia amb la llei, nosaltres l’ajudem en aquest procés.