serveis-it

Analitzem, dissenyem, implantem i mantenim actualitzades les teves Infraestructures, Processos i Sistemes de Comunicació:

Infraestructures i sistemes

• Sistemes de virtualització
• Xarxes cablejades i sense cables
• Servidors i emmagatzematge
• PC, portàtils i dispositius mòbils
• Sistemes d’impressió
• Sistemes d’alimentació ininterrompuda
• Monitorització de sistemes

Sistemes de comunicació

• Centraletes i sistemes de comunicació unificada
• Centraletes virtuals
• Videoconferència i Reunions On-line
  • Et donarem una visió completa de totes les Infraestructures, Comunicacions i Sistemes d’Informació i ens encarregarem de la gestió integral de les mateixes.
  • Els nostres serveis et permetran aprofitar les últimes tecnologies, al mateix temps que reduiràs el temps i l’esforç necessari per a la gestió de les teves infraestructures.